İşlemcinin Özellikleri

 

     Komut Seti : İşlemcinin sorumlu olduğu mantıksal ve matematiksel tüm işlemler komutlarca gerçekleştirilir.Mikroişlemciler kendilerine has komut setlerini kullanırken bunun yanında programlama dillerinin komutlarını da çalıştırırlar.

     Clock Speed (saat hızı) : Bir devrenin yada  chipin saniyedeki hızının hertz (Hz) cinsinden değeridir. İşlemcide bu hız Megahertz (MHz) olarak ölçülür.1MHz=saniyede 1milyon işlem demektir.

     Hız Faktörleri : Bilgisayarın hızını birden çok etken belirler. Bu etkenlerden en önemlisi işlemci hızıdır. İşlemci hızını belirleyen etkenler ise; sistem saat hızı, veri yolu genişliği ve kelime uzunluğudur.

  •     Sistem Saat Hızı (System Clock Rate) : Eş zamanlı olarak işlemlerin gerçekleştirilmesi için elektronik bir darbenin hızıdır. Bu hız MHz olarak ölçülür. Hızın artmasıyla saniyede gerçekleşecek işlem miktarı da artış gösterir.
  •    Veri Yolu Genişliği (Bus Width) : İşlemcinin aynı anda belleğe ve diğer giriş – çıkış birimlerine iletebildiği veri miktarını tanımlar. Veri yolları; 8, 16, 32, 64 ve 128 bit olabilir.
  •   Kelime Uzunluğu (Word Size) :İşlemcinin aynı anda işlediği veri kümesidir. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !